Mijn rijbewijs is afgenomen! Wat nu?

In het geval u bent aangehouden voor rijden onder invloed of wegens een enorme overschrijding van de maximale snelheid kan uw rijbewijs door de politie worden ingevorderd. Het rijbewijs wordt vervolgens verzonden naar het CVOM te Utrecht. Daar wordt bepaald of u het rijbewijs weer terugkrijgt of dat het voor langere periode wordt ingehouden. U ontvangt binnen 14 dagen een brief waarin de beslissing vermeld staat. Tegen de inhouding van het rijbewijs kan een bezwaarschrift worden ingediend bij de rechter. Die kan bepalen dat het rijbewijs weer aan u teruggegeven dient te worden. Naast de bezwaarschriftprocedure zult u worden gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. Hier zal worden bepaald of u schuldig bent en welke straf opgelegd dient te worden. Het is raadzaam om bij invordering van het rijbewijs altijd een gespecialiseerde strafrechtadvocaat in te schakelen, ook als u het rijbewijs binnen 14 dagen weer geretourneerd hebt gekregen. Heeft u vragen? Schroom niet om -geheel vrijblijvend en gratis- contact met ons op te nemen.