Veelgestelde vragen

Wat is fraude?

Fraude is een vorm van bedrog. Het is een verzamelnaam voor verschillende misdrijven. De bekendste zijn valsheid in geschrifte, oplichting, bedrog, witwassen en sociale zekerheidsfraude (uitkering). Wordt u verdacht van fraude? Neem dan direct contact met ons op!

Welke straf krijg ik voor een geweldsdelict?

Dat is helemaal afhankelijk van welk soort geweldsdelict u wordt veroordeeld. Bij bijvoorbeeld een mishandeling wordt in de praktijk veelal een straf opgelegd variërend van een geldboete tot een werkstraf voor de duur van 120 uur. Dit geldt voor mensen zonder strafblad. Is er sprake van zeer zwaar letsel kan dat oplopen tot een jaar gevangenisstraf. Overlijdt de persoon dan is de straf vaak een langdurige gevangenisstraf. Bent u benieuwd welke straf u kunt verwachten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wat zijn geweldsdelicten?

Onder geweldsdelicten vallen strafbare feiten waarbij personen pijn of letsel wordt aangedaan of goederen worden vernield/beschadigd. Voorbeelden van geweldsdelicten zijn (zware) mishandeling, moord/doodslag/dood door schuld, openlijke geweldpleging, huiselijk geweld, bedreiging met geweld (of de dood), vernieling/beschadiging en brandstichting.

Wat is wederrechtelijke vrijheidsberoving?

Wederrechtelijke vrijheidsberoving is een verzamelnaam voor ontvoering en gijzeling. Ontvoering houdt in het vervoeren van een persoon tegen diens wil (ook wel kidnapping genoemd), terwijl de term gijzeling veelal wordt gebruikt voor het “gevangenhouden” van een persoon met het doel om een ander te dwingen iets te doen (bijvoorbeeld losgeld te betalen). Beide feiten worden gezien als zeer ernstige misdrijven. De maximale straf voor ontvoering is 8 jaar gevangenisstraf en voor gijzeling 15 jaar gevangenisstraf. Wordt u verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving is het raadzaam direct een gespecialiseerde strafrechtadvocaat in te schakelen. Neem daarvoor geheel vrijblijvend vandaag nog contact met ons op.

Wat is een vermogensdelict?

Vermogensdelict is een verzamelnaam voor alle delicten waarbij geld of bezit wordt buitgemaakt. De bekendste zijn diefstal, fraude, oplichting en witwassen.

Ik word verdacht van een zedenmisdrijf. Welke straf kan ik verwachten?

Dat is afhankelijk van de vraag welk zedenmisdrijf bewezen wordt verklaard. Bij schennis van de eerbaarheid (bijv. tonen geslachtsdeel) is de maximale straf een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden, maar in de praktijk wordt veelal een geldboete opgelegd. Bij verkrachting is de maximale gevangenisstraf 9 jaar, maar in de praktijk is een gevangenisstraf van 24 maanden gebruikelijk. Deze straf kan worden verhoogd als er sprake is van zogenaamde strafverhogende omstandigheden, zoals leeftijd en kwetsbaarheid slachtoffer, de frequentie, de duur, de mate van geweld, aantal daders etc.

Wat is een zedenmisdrijf?

De Nederlandse strafwet kent verschillende zedenmisdrijven. De bekendste zijn verkrachting, ontucht, aanranding en het voorhanden hebben van kinderporno. De minder bekende zijn grooming, gemeenschap met een wilsonbekwame en de schennis van de eerbaarheid. Kortgezegd gaat het bij zedenmisdrijven om een “aantasting van de zedelijke en fatsoensnormen.

Ik ben aangehouden met een wapen. Welke straf kan ik verwachten?

Tenzij u een vergunning heeft is het dragen of het bezit van een wapen strafbaar. Wapens zijn er echter in alle soorten en maten. De Wet Wapens en Munitie maakt een onderscheid in 4 categorieën en afhankelijk van de categorie waarin uw wapen valt wordt de straf bepaald. In de praktijk variëren de straffen van een geldboete tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden.

Ik heb teveel gedronken en ben aangehouden voor rijden onder invloed. Welke straf kan ik verwachten?

De hoogte van de op te leggen straf is afhankelijk van de vraag of u een strafblad heeft, hoeveel u hebt geblazen en uw persoonlijke omstandigheden. Voor ‘first offenders’ (personen zonder strafblad op het gebied van de Wegenverkeerswet) kan als stelregel worden aangehouden dat de rechter geen onvoorwaardelijke rijontzegging oplegt als het alcoholpromillage lager is dan 650 Ugl of 1,5 promille. Heeft u minder geblazen is de kans dus groot dat de rechter in een bezwaarprocedure tegen de inhouding van het rijbewijs het bezwaar gegrond zal verklaren. Heeft u nog vragen over uw persoonlijke situatie of wilt u een vrijblijvend gesprek? Bel of mail ons uw vraag en onze advocaten nemen binnen 24 uur contact met u op.

Mijn rijbewijs is afgenomen! Wat nu?

In het geval u bent aangehouden voor rijden onder invloed of wegens een enorme overschrijding van de maximale snelheid kan uw rijbewijs door de politie worden ingevorderd. Het rijbewijs wordt vervolgens verzonden naar het CVOM te Utrecht. Daar wordt bepaald of u het rijbewijs weer terugkrijgt of dat het voor langere periode wordt ingehouden. U ontvangt binnen 14 dagen een brief waarin de beslissing vermeld staat. Tegen de inhouding van het rijbewijs kan een bezwaarschrift worden ingediend bij de rechter. Die kan bepalen dat het rijbewijs weer aan u teruggegeven dient te worden. Naast de bezwaarschriftprocedure zult u worden gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. Hier zal worden bepaald of u schuldig bent en welke straf opgelegd dient te worden. Het is raadzaam om bij invordering van het rijbewijs altijd een gespecialiseerde strafrechtadvocaat in te schakelen, ook als u het rijbewijs binnen 14 dagen weer geretourneerd hebt gekregen. Heeft u vragen? Schroom niet om -geheel vrijblijvend en gratis- contact met ons op te nemen.

Welke straf kan ik krijgen voor het bezit van drugs?

Het voorhanden hebben (bezit) van drugs (beter gezegd: verdovende middelen) is in tegenstelling tot het gebruik ervan, wel strafbaar. De maximale straf voor bezit is 6 jaar gevangenisstraf. Voor producenten van verdovende middelen is de maximale straf 8 jaar gevangenisstraf en voor drugssmokkelaars 12 jaar gevangenisstraf. De nadruk van de Nederlandse strafwetgeving ligt niet op de gebruikers van verdovende middelen, maar op de producenten en verkopers ervan. Normaliter worden zaken van personen die slechts een kleine hoeveelheid verdovende middelen op zak hebben (zogenaamde gebruikershoeveelheid) afgedaan met een geldboete. Drugsdealers daarentegen krijgen in de praktijk gevangenisstraffen variërend van 3 tot 12 maanden, afhankelijk van de pleegperiode.

Welke straf kan ik krijgen voor het gebruiken van drugs?

Het gebruiken van drugs is in Nederland niet strafbaar. Dat betekent dat u altijd hulp kunt inschakelen als blijkt dat de drugs verkeerd valt. U hoeft dan niet bang te zijn voor strafvervolging.

Wat is wederrechtelijk verkregen voordeel/ontnemingmaatregel?

In het geval de Officier van Justitie besluit u te vervolgen voor bijvoorbeeld het telen van wiet, wordt er doorgaans eveneens een vordering ingediend ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Dit houdt -simpel gezegd- in dat Justitie de criminele winsten die u hebt genoten van u wil afpakken. Hiervoor kunnen ook uw persoonlijk bezittingen in beslag worden genomen. De politie zal, naar aanleiding van hetgeen bij u wordt aangetroffen, een schatting maken van het aantal oogsten die u hebt gedraaid. Op basis van het aantal aangetroffen planten wordt vervolgens een berekening gemaakt van de totale opbrengst van de kwekerij. Dit wordt vervolgens vermenigvuldigd met de straatprijs van wiet (€ 3.250,00 per kg) en daar worden de gebruikelijke kosten (zoals water, stekjes, voedingsmiddelen etc.) van afgetrokken. Het bedrag dat resteert moet u vervolgens gaan terugbetalen aan de Staat, tenzij u bij de rechter aannemelijk kunt maken dat de daadwerkelijke opbrengst veel lager lag dan die in de berekening. Het is dan ook raadzaam altijd een gespecialiseerde strafrechtadvocaat in te schakelen als u wordt geconfronteerd met een ontnemingvordering.

Welke straf kan ik krijgen voor het telen van wiet/hennep?

De maximale straf voor het telen van wiet is 6 jaar gevangenisstraf. Dat wordt in de praktijk echter nooit opgelegd. Doorgaans wordt voor personen zonder strafblad een werkstraf opgelegd in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf. De hoogte is afhankelijk van het aantal planten, of er sprake was van diefstal van stroom, de mate van professionaliteit etc. Als u wilt weten wat de verwachtte straf is in uw zaak, kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze advocaten.