Kosten

Of u in aanmerking komt voor pro deo is afhankelijk van uw inkomen. Kortgezegd komt het er op neer dat als uw inkomen lager is dan € 31.100 (voor alleenstaanden) of € 44.000 (voor gehuwden, samenwonenden of een eenoudergezin met minderjarige kind) u recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo).

De Nederlandse Staat betaalt in dat geval de kosten van uw advocaat. U hoeft dan slechts een eigen bijdrage te voldoen.

Meer informatie vindt u op www.rechtsbijstand.nl Mr. Keizer kan u hier uiteraard ook verder over informeren. U hoeft hiervoor slechts het contactformulier in te vullen of te bellen op 0620446860.