Wiet/Hennep

Wietplantage opgerold?

Op het moment dat uw wietplantage opgerold is krijgt u te maken met Justitie. Het is dan van groot belang dat u weet wat er allemaal op u af gaat komen. U kunt namelijk worden aangehouden en verhoord, uw eigendommen kunnen in beslag genomen worden en u ontvangt een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen. Daarbij kan de winst die u (niet) heeft behaald met de wietplantage van u worden afgepakt. Keizer Strafrecht weet precies hoe wij de gevolgen voor u zoveel mogelijk kunnen beperken. Het eerste intakegesprek bij Keizer Strafrecht is altijd gratis. Vul het contactformulier in of neem direct contact met ons op via: 06 – 20 44 68 60.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze andere site www.wietplantage-opgerold.nl

Wietplantage stappenplan

Keizer Strafrecht maakt eerst een vlugge inschatting van de omvang van uw zaak.

  • Wij geven u meteen advies wat u moet doen.
  • Via het Openbaar Ministerie vragen wij het procesdossier op om deze te bestuderen. Hierna nodigen wij u (opnieuw) uit om de gekozen verdedigingsstrategie te bespreken.
  • Uiteraard begeleiden wij u naar de zitting en voeren wij (met behulp van een door ons vooraf gemaakt pleidooi) namens u de verdediging.
  • Gedurende het hele proces zijn wij voor u (zowel telefonisch als via e-mail) bereikbaar om u met raad en daad bij te staan.

Neem vrijblijvend contact op

U kunt mij mailen voor een GRATIS eerste gesprek. U loopt geen risico en heeft meteen duidelijkheid!

Contactformulier

Veelgestelde vragen

Wat is wederrechtelijk verkregen voordeel/ontnemingmaatregel?

In het geval de Officier van Justitie besluit u te vervolgen voor bijvoorbeeld het telen van wiet, wordt er doorgaans eveneens een vordering ingediend ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Dit houdt -simpel gezegd- in dat Justitie de criminele winsten die u hebt genoten van u wil afpakken. Hiervoor kunnen ook uw persoonlijk bezittingen in beslag worden genomen. De politie zal, naar aanleiding van hetgeen bij u wordt aangetroffen, een schatting maken van het aantal oogsten die u hebt gedraaid. Op basis van het aantal aangetroffen planten wordt vervolgens een berekening gemaakt van de totale opbrengst van de kwekerij. Dit wordt vervolgens vermenigvuldigd met de straatprijs van wiet (€ 3.250,00 per kg) en daar worden de gebruikelijke kosten (zoals water, stekjes, voedingsmiddelen etc.) van afgetrokken. Het bedrag dat resteert moet u vervolgens gaan terugbetalen aan de Staat, tenzij u bij de rechter aannemelijk kunt maken dat de daadwerkelijke opbrengst veel lager lag dan die in de berekening. Het is dan ook raadzaam altijd een gespecialiseerde strafrechtadvocaat in te schakelen als u wordt geconfronteerd met een ontnemingvordering.

Welke straf kan ik krijgen voor het telen van wiet/hennep?

De maximale straf voor het telen van wiet is 6 jaar gevangenisstraf. Dat wordt in de praktijk echter nooit opgelegd. Doorgaans wordt voor personen zonder strafblad een werkstraf opgelegd in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf. De hoogte is afhankelijk van het aantal planten, of er sprake was van diefstal van stroom, de mate van professionaliteit etc. Als u wilt weten wat de verwachtte straf is in uw zaak, kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze advocaten.

Meer veelgestelde vragen