Wat zijn geweldsdelicten?

Onder geweldsdelicten vallen strafbare feiten waarbij personen pijn of letsel wordt aangedaan of goederen worden vernield/beschadigd. Voorbeelden van geweldsdelicten zijn (zware) mishandeling, moord/doodslag/dood door schuld, openlijke geweldpleging, huiselijk geweld, bedreiging met geweld (of de dood), vernieling/beschadiging en brandstichting.