Wat is wederrechtelijk verkregen voordeel/ontnemingmaatregel?

In het geval de Officier van Justitie besluit u te vervolgen voor bijvoorbeeld het telen van wiet, wordt er doorgaans eveneens een vordering ingediend ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Dit houdt -simpel gezegd- in dat Justitie de criminele winsten die u hebt genoten van u wil afpakken. Hiervoor kunnen ook uw persoonlijk bezittingen in beslag worden genomen. De politie zal, naar aanleiding van hetgeen bij u wordt aangetroffen, een schatting maken van het aantal oogsten die u hebt gedraaid. Op basis van het aantal aangetroffen planten wordt vervolgens een berekening gemaakt van de totale opbrengst van de kwekerij. Dit wordt vervolgens vermenigvuldigd met de straatprijs van wiet (€ 3.250,00 per kg) en daar worden de gebruikelijke kosten (zoals water, stekjes, voedingsmiddelen etc.) van afgetrokken. Het bedrag dat resteert moet u vervolgens gaan terugbetalen aan de Staat, tenzij u bij de rechter aannemelijk kunt maken dat de daadwerkelijke opbrengst veel lager lag dan die in de berekening. Het is dan ook raadzaam altijd een gespecialiseerde strafrechtadvocaat in te schakelen als u wordt geconfronteerd met een ontnemingvordering.