Wat is een zedenmisdrijf?

De Nederlandse strafwet kent verschillende zedenmisdrijven. De bekendste zijn verkrachting, ontucht, aanranding en het voorhanden hebben van kinderporno. De minder bekende zijn grooming, gemeenschap met een wilsonbekwame en de schennis van de eerbaarheid. Kortgezegd gaat het bij zedenmisdrijven om een “aantasting van de zedelijke en fatsoensnormen.